Reklamacije proizvoda

Ukoliko je potrebno reklamirati proizvod, korisnik nas može kontakirati putem kontakt obrasca ili telefon: 01 61 90 213.

Trošak dostave proizvoda korisnika prema Secus-u, snosi korisnik, dok za povrat prema korisniku trošak dostave snosi Secus.
Prilikom povrata, korisnik je dužan proizvod vratiti u originalnoj ambalaži sa svim dodatcima koje je primio sa proizvodom.
Rok za povrat proizvoda je 14 dana od dana primitka proizvoda.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu u roku od 2 (dvije) godine od kupnje proizvoda sukladno zakonu o obveznim odnosima.
U slučaju spora između potrošača i trgovca predviđeno je podnošenje prijeve sudovima časti dviju komora-Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK). ili podnošenje prijedloga za mirenje centru za mirenje.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 
Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
 
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 
II. PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
 
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
 
2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:
 
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________
 
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
 
– datum.
 

 

 

Secus computers karta lokacije