Podnošenje prigovora

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.), korisnik ima pravo prigovora putem elektroničke pošte na e-mail adresu u kontakt obrascu ili poštom na adresu Secus d.o.o., Miramarska 38, 10000 Zagreb.
Na sve prigovore ćemo odgovoriti u roku od maksimalno 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
 

Secus computers karta lokacije